Tid:
Sted:
Adresse:
Kommentar:
Aktivitet Tid Sted
Generalprøve202110011800fredag 1. oktober kl:18:00 - 21:00Kultursalen - nye Hegra Barneskole
Jubileumskonsert 2021202110021500lørdag 2. oktober kl:15:00 - 21:00Storesal Kimen
Kimen Open202111071500søndag 7. november kl:15:00 - 21:00Storesal Kimen